Skogen är viktig!

 

Den förser oss med byggnadsmaterial, papper och energi, den ger oss ro och lugn när vi vistas i den och djuren lever sina liv där.

 

Skog kan skötas på flera sätt, och det viktiga är att avpassa till vad man vill att den skall vara. Bara mycket kubik eller hög kvalitet? Fin att se på och välstädad eller mer urskogslik?

 

Du väljer, och mellan ytterligheterna finns det en oändlig massa varianter.

 

 

Välkommen till

     

Skogsvård och tjänster

 

Vi utför röjning, plantering, viss gallring samt skötsel av känsliga marker och skyddsvärda områden. Adam är utbildad Vilt- och naturvårdstekniker och vi kan utföra de flesta förekommande jobb inom den sektorn. Skötsel och restaurering av ängs- och hagmark, skyddsjakt, inventeringar av djur och växter, mm.

Erfarenhet finns från kursverksamhet, främst jägarexamen och skog.

F.r.o.m. kommande vinter räknar vi med att kunna börja köra i skogen i känsliga marker med vår arbetshäst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use