Vi erbjuder

Slakt

Hängmörning

Styckning

Malning

Packning

 

Kontakta oss för prisuppgifter!

 

Obs! Vi får bara slakta och stycka djur från gårdar med produktions-

platsnummer/SE-nummer!

 

Slakt, styckning och packning.

Åt oss eller åt dig som vill sälja ditt eget gårdskött.

 

Vi har ett mindre, EU-godkänt, slakteri där vi själva slaktar och har full kontroll över djuren och processerna, och där du kan vara säker på att djuren behandlas väl i en lugn miljö. Alla djur besiktas av jordbruksverkets eller livsmedelsverkets personal både innan och efter slakt, och alla nödvändiga och lagstadgade prover tas.

Vårt godkännandenummer hos livsmedelsverket är SE 356 EG.

Förutom att vi slaktar till gårdsbutiken erbjuder vi legoslakt och -styckning när du exv vill sälja köttlådor eller helfall från din egen gård. Vi kan stycka, mala, packa och lägga i lådor. Vi är idag godkända för nöt, lamm, get, gris och vilt. Allt hängmöras i vårt kylrum enligt överenskommelse.

Just att vi är lite mindre gör du kan ha olika styckningsvarianter exv på lamm enligt vad vi kommer överens om.

Vi har inga egna transportfordon utan du kör själv hit dina djur, vilket också gör att de får det lite lugnare. Vill du ha transport av dina djur, kontakta oss så löser vi det! Du får gärna låna vår hästtransport om du ska köra djur hit.

 

I vissa fall kan och behöver vi även köpa in enstaka slaktdjur till vår gårdsbutikbutik.

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use